نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مديران مدارس هيات امنايي با موضوع دستور العمل ثبت نام تشکیل شد

جلسه مديران مدارس هيات امنايي با موضوع دستور العمل ثبت نام تشکیل شدبه گزارش "سيد رضا ملك نيا" كارشناس مسئول امور مشاركت هاي مردمي ناحيه،جلسه مديران  مدارس هيات امنايي با موضوع دستور العمل ثبت نام درسال تحصيلي 99-98 در محل سالن شهيد پور محمد علي برگزار شد.

در ابتدا ملك نيا ،دستور كار جلسه را تشريح كرد و افزود:انتظار مي رود صورت جلسات هيات امنايي به صورت ماهانه ارسال شود هم چنين مديران محترم موظف هستند طبق نرخ نامه هزينه هاي فعاليت هاي فوق برنامه ارسالي مبالغ دريافت شود.در ادامه جلسه هر كدام از مديران  نظرات  و انتقادات خود نسبت به دستور العمل  ثبت نام سال تحصيلي آينده را بيان كردند."زهره امير چقماقي"مدیر ناحیه در جمع بندي مطالب بيان كرد:مديران به صورت جدي رعايت محدوده بندي را در موقع ثبت نام در دستور كار خود قرار دهند و با توجه به مشكلات اقتصادي پيش رو مردم نياز  است  تا مساعدت هاي لازم را براي ثبت نام دانش آموزان اتخاذ شود.