نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مديران مدارس شاهد با موضوع تبيين دستور العمل مالي مدارس شاهد برگزار گرديد

جلسه مديران مدارس شاهد با موضوع تبيين دستور العمل مالي مدارس شاهد برگزار گرديدبه گزارش "سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتها و امور ایثارگران ،در اين جلسه مقررات مالي مندرج در دستورالعمل تكميلي شاهد براي مديران مدارس سه دوره تحصيلي شاهد  ، توسط كارشناسان ذيربط بيان گرديد.