نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد شاهد مدارس ابتدایی شاهد

جلسه ستاد شاهد مدارس ابتدایی شاهد


یازدهم خرداد 1395

جلسه ستاد شاهد با محوریت ثبت نام دانش آموزان شاهد در آموزشگاه شهید خرم نژاد و با حضور مسئولین اداره کل متبوع و تنی چند از کارشناسان و مدیران مدارس شاهد دو ناحیه انجام پذیرفت