نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیه و تبیین طرح وبرنامه های سالانه دوره پیش دبستانی برگزار شد

جلسه توجیه و تبیین طرح وبرنامه های سالانه دوره پیش دبستانی برگزار شدجلسه توجیه و تبیین طرح وبرنامه های سالانه دوره پیش دبستانی با حضور سرگروه های مدیران همیار  پیش دبستانی در محل سالن کنفرانس اداره ناحیه یک برگزار شد.

جلسه توجیه وتبیین برنامه سالانه  دوره پیش دبستانی باحضور"احمد شیرزاد"مدیرکل آموزش و پرورش استان،"جلالی" مشاور مدیرکل ،"سعیده بهادرزاده" رئیس اداره دوره اول آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش،"عبد الحمید صابری" مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک"،"یوسف حقیر"معاون آموزش ابتدایی ناحیه به همراه تنی چند از کارشناسان و مدیران مراکز پیش دبستانی در محل سالن کنفرانس اداره ناحیه یک برگزارشد.درابتدای جلسه "یوسف حقیر" ضمن تشکر از زحمات مدیران مراکز پیش دبستانی در خصوص جایگاه واهمیت دوره پیش دبستانی صحبت نمود و در خصوص برنامه و طرح های دوره پیش دبستانی مواردی را بیان کرد.

در ادامه "سعیده بهادرزاده" ضمن قدردانی ازمسئولان اداره آموزش وپرورش ناحیه یک ومدیران و مراکزپیش دبستانی تاکید بر اهداف یازده گانه  دوره پیش دبستانی،انس با قرآن کریم ، و خودداری از آموزش نشانه های فارسی وانگلیسی وفعالیت هایی که با اهداف دوره ی پیش دبستانی مغایرت دارد مواردی را ایراد نمود. 

در پایان جلسه "احمد شیرزاد" ضمن پاسخ به سوالات مدیران مراکز،تاکید بر فرهنگ سازی ، توجه  به سبک زندگی وآموزه های دینی و تلاش جهت رضایت مندی اولیاء نوآموزان را داشت.