نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجيهي موسسان و مديران مدارس غير دولتي دوره ابتدايي ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "سیدرضا ملک نیا"کارشناس مسئول امور مشارکتهای مردمی ناحیه یک،جلسه توجيهي موسسان و مديران مدارس غير دولتي دوره ابتدايي در خصوص الزام معلمان مدارس ابتدايي غير دولتي به گذراندن دوره هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت ،با حضور مسئولين ضمن خدمت و آموزش نيروي انساني و مشاركتهاي مردمي  اداره كل و مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك و همچنين مدير ناحيه و نيز تني چند از معاونان ناحيه در سالن انديشه اين مديريت برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن توضيحات كامل در خصوص بخشنامه به سوالات مديران در خصوص ثبت نام معلمان مدارس ابتدايي غير دولتي در سايت LTMS توسط مسئولان مربوطه پاسخ داده شد.