نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تحليل و بررسي نتايج امتحانات نهايي سال سوم هنرستانهای فنی وحرفه ای برگزار شد

جلسه تحليل و بررسي نتايج امتحانات نهايي سال سوم هنرستانهای فنی وحرفه ای برگزار شدبه گزارش ناصر کریمی"کارشناس مسئول واحد فنی حرفه ای و کار ودانش ناحیه یک،جلسه اي با حضور"کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه و "مسعود زرگر" کارشناس مسئول واحد سنجش و مديران هنرستانهای فنی وحرفه ای به منظور تحليل و بررسي نتايج امتحانات نهايي سال سوم (خردادماه 95)تشكيل شد. دراین نشست تخصصی در خصوص راهكارهاي اجرايي جهت ارتقاء و بهبود كيفيت آموزشي بحث و تبادل نظر شد.