نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تحليل و بررسي نتايج امتحانات نهايي سال سوم متوسطه نظري برگزار شد

جلسه تحليل و بررسي نتايج امتحانات نهايي سال سوم متوسطه نظري برگزار شد


6 بهمن 1395

طي دو روز ،جلسه اي با حضور مديران متوسطه دوره دوم به منظور تحليل و بررسي نتايج امتحانات نهايي  سال سوم متوسطه نظري (خرداد95 ) تشكيل شد و در خصوص راهكار هاي اجرايي جهت ارتقاء و بهبود كيفيت آموزشي بحث و تبادل نظر شد.