نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات اداره سواد آموزی ناحیه یک برگزار شد

جلسه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات اداره سواد آموزی ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "محمد مهدی حقیر" کارشناس اداره سواد آموزی ، جلسه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات اداره سواد آموزی ناحیه یک با حضور مسئولین سواد آموزی استان درسالن شهید پورمحمدعلی این مدیریت برگزار گردید .

در ابتدای جلسه پس از تلاوت قران کریم "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن عرض خیر مقدم به کارشناسان اداره سوادآموزی، به اهمیت بخشی فعالیتهای جاری با همت همکاران واعضای کارگروه بهبود کیفیت پرداخت . در ادامه "حمیدرضا زارع "رییس اداره سواد آموزی ناحیه پیشنهادهایی را در راستای پیش برد سواد آموزان و توانمند سازی نیروی انسانی و درخواست همفکری و همیاری اعضا و گزارش عملکرد سواد آموزی ناحیه یک ارائه نمود.در ادامه " حسن حاضری "رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی استان در رابطه با اهمیت حلقه های کتاب خوانی و تشکیل محتوای پرونده آموزش دهندگان توضیحاتی را شرح داد و در پایان جلسه "مرآت امین الرعایا"معاون سواد آموزی استان با قدرانی از مسئولین اداره ناحیه یک و همکاران خود دراداره سواد آموزی انتظارات و پیشنهادهای خود را در راستایی بهبود بخشیدن و بالا بردن سطح با سوادی افراد بی سواد پرداخت.