نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه یک یزد به منظور بررسی مسائل حوزه سوادآموزی برگزار شد.

4 آذر 1395

جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه یک یزد در محل سالن کنفرانس شهید پور محمد علی به منظور بررسی مسائل حوزه سوادآموزی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده در حوزه سوادآموزی از همکاران سوادآموزی خواست تا با همت مضاعف و تلاش مستمر در جهت تحقق اهداف سوادآموزی وهمچنین تشکیل مرکز یادگیری  گام های موثری بردارند . در ادامه  "حسن حاضری" رئیس حوزه امتحانات سوادآموزی اداره کل ضمن توصیه در برگزاری امتحانات سالم با همکاری اعضای  ستاد امتحانات  ناحیه یک  و نظارت بر برگزاری امتحانات ، وظایف ستاد امتحانات رابیان کرد و بر تشکیل مراکز یادگیری و معرفی مدیر مرکز و افزودن پست وصدور ابلاغ راهنمای ناظر تاکیدکرد. "مهین قربان رضائی" رئیس اداره سوادآموزی ناحیه یک  در آغاز جلسه با ارائه گزارشی از آمار  ثبت نام سوادآموزان دوره های سوادآموزی ، تحکیم و انتقال  سال 95 به بررسی مسائل و ارائه راه حل پرداخت و در پایان صحبتهایش در  رابطه با تشکیل مراکزیادگیری ICDL گزارش کاملی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.