نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بزرگداشت مقام معلم در مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک

جلسه بزرگداشت مقام معلم در مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یکبه گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک،جلسه بزرگداشت مقام معلم در مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک برگزار شد .در این جلسه پیرامون برنامه های هفته معلم وبرنامه ریزی لازم برای بازدید از مدارس و سرکشی به خانواده های معلمان شهید و متوفی و شناسایی افراد شاخص بحث شد .