نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی درخواست های انتقالی داخل استان برگزار شد


به گزارش "جلیل زارع" مسئول امور اداری ناحیه یک ،جلسه بررسی درخواست های انتقالی داخل استان با حضور مدیر و معاونین آموزشی و کارشناس مسئولان آموزشی و ارزیابی و عملکرد برگزار شد.در ابتدای این جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازشد "زارع" در مورد چگونگی فرآیند نقل و انتقال فرهنگیان و نحوه تامین و ساماندهی نیروی انسانی لازم توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه و با بررسی و نظر معاونین و کارشناس مسئولان اموزش از  65 در خواست ثبت شده نهایتاً با 19 درخواست موافقت ، 25 درخواست مخالفت و با درخواستهای دیگر به شرط تامین جایگزین از مناطق دیگر موافقت گردید.