نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزش دهندگان اداره سوادآوزی ناحیه یک برگزار شد

جلسه آموزش دهندگان اداره سوادآوزی ناحیه یک برگزار شددر جلسه ای که با حضور آموزش دهندگان و کارشناسان اداره سوادآموزی ناحیه یک برگزار شد در ابتدا و پس از قرائت قران کریم ،"عبدالحمیدصابری "مدیر آموزش  وپرورش ناحیه یک  با اشاره به آیات سوره علق ، که ابتدا با  خواندن و  سپس بانوشتن شروع شده است از همکاران اداری وآموزش دهندگان سوادآموزی که در امرآموختن و دانش بزرگسالان تلاش وافری  می نمایند تشکر و قدردانی کرد .

"حمید رضا زارع" رئیس اداره سوادآموزی از مدیران مدارس وآموزش دهندگان وهمکارانی که در سال گذشته و سال جاری همکاری نمودند تقدیر و تشکر کرد و  نکاتی درخصوص رعایت سلسله مراتب اداری وآمادگی جهت  گرامیداشت هفته سوادآموزی و همایش قبول شدگان آی سی دی ال  و... ارائه نمود.

کارشناسان و ناظرین آموزشی اداره سوادآموزی" دررابطه با برنامه های دردست اجرا ،ضوابط ومقررات وآیین نامه های آموزشی واداری،نحوه نظارت برکلاس ها،برنامه هفتگی وزمان بندی دوره ها ،آزمون های تکوینی وپایانی ،فرم ارزشیابی و... مطالبی ارائه نمودند.

در پایان "راضیه قهوه چی"کارشناس بهداشت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  ناحیه در رابطه با شیوع پدیکلوزیس،بیماری های گوارشی ورعایت بهداشت وهمچنین نحوه استفاده از کتاب راهنمای خود مراقبتی خانواده در کلاس ها مطالبی بیان نمود.