نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی- توجیهی طرح همیار مشاور با حضور دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد


به گزارش "اکرم ملکیان" کارشناس مشاوره ناحیه یک، جلسه آموزشی- توجیهی طرح همیار مشاور با حضور دانش آموزان دختر و پسر و مشاورین مدارس منتخب نواحی یک و دو در محل سالن اجتماعات دبیرستان دوره اول دخترانه شاهد افشار برگزار شد.

در این جلسه"جلال ایرانی زاده" نماینده مشاورین ناحیه یک در زمینه وظایف همیار مشاوران ، مهارتهای تحصیلی از جمله ( شرایط و روش مطالعه، تمرکز و... ) مطالبی را عنوان نمود.در ادامه نماینده دانش آموزان همیار مشاور دبیرستان دخترانه شاهد نسیم سبحان و دبیرستان پسرانه نمونه رسولیان،گزارشی از فعالیتهای انجام شده  خود را ارائه کردند.