نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشي - توجيهي مراقبين سلامت مدارس برگزار شد

جلسه آموزشي - توجيهي مراقبين سلامت مدارس برگزار شد 

به گزارش "محسن ابوئي" كارشناس سلامت ، جلسه آموزشي توجيهي باحضور "حسيني تبار" رئيس اداره سلامت اداره كل آموزش و پرورش و "محمد علي شايق" رييس اداره مشاوره اداره كل آموزش و پرورش و "محمد معيني" معاون پرورشي آموزش و پرورش ناحيه يك در مركز مشاوره امام حسين (ع) برگزار شد .

در اين جلسه حسيني تبار با بيان استفاده از ظرفيت ها و تعامل با دستگاههاي مرتبط با حوزه سلامت بر تجهيز وسايل اتاق بهداشت مدارس اشاره نمود .محمد معيني ضمن تقدير و تشكر از فعاليت هاي انجام شده توسط مراقبين سلامت در مدارس در ارتباط با اهميت فعاليت هاي سلامت و آسيب هاي اجتماعي در سال جاري نكاتي را مطرح کرد و در ادامه محسن ابوئي در ارتباط با غربال گري و تشخيص بيماري ها در مدارس به خصوص در ارتباط با غربال گري پديكلوزيس در مدارس بر اهميت اين موضوع تاكيد نمود .