نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن سپاس از معلم در تمامی مدارس ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه ، طرح سپاس  از معلم در تمام مدارس ناحیه یک با حضور معاونین و کارشناسان مدیریت اموزش و پروش ناحیه یک در صبحگاه مدارس ناحیه یک اجراشد .

در این طرح با اهدای شاخه گل در صبحگاه مدارس از معلمان تقدیر و تکریم به عمل آمد.