نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن الفبا ی دانش آموزان پایه اول دبستان خامسی 2

جشن الفبا ی دانش آموزان پایه اول دبستان خامسی 2


دوازدهم خرداد 1395

برگزاری  جشن الفبا  كه در محل امامزاده جعفر صورت گرفت .