نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خوارزمی در ناحیه یک برگزار شد

جشنواره خوارزمی در ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "منصوره رحیمی" کارشناس گروههای آموزش متوسطه ناحیه یک، مسابقات جشنواره خوارزمی در رشته های مختلف در دهه اول اسفندماه برگزار گردید. در این مسابقات آثار دانش آموزان منتخب مدارس در رشته های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت واسامی نفرات برگزیده برای شرکت در مسابقات استانی متعاقبا اعلام می شوند.