نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت


همکار ارجمند جناب آقای سعید جعفری،کارشناس محترم روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک درگذشت (مادربزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

از طرف پرسنل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک