نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت


همکار ارجمند سرکار زنگی آبادی مشاور محترم دبیرستان برازنده مقدم1 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت  (( پدر )) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک