نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت


 

همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه توکلی اردکانی معاون محترم دبستان دخترانه احرامیان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد،درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.