نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقديراز برگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري ورزشي در دبستان دخترانه سید گلسرخ

تقديراز برگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري ورزشي در دبستان دخترانه سید گلسرخ


بیست و نهم اردیبهشت 1395

در روز ميلاد با سعادت حضرت علي اكبر (ع ) از برگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري ورزشي در سطح ناحيه تقدير به عمل آمد