نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل ستاد ثبت نام دانش آموزان ناحیه یک یزد

چهارم خرداد 1395

اولین جلسه ستاد ثبت نام با حضور اعضا و تنی چند از مدیران مدارس دوره های مختلف تحصیلی در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی این مدیریت تشکیل شد

" حسن کافی " معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت ، هدف از تشکیل این جلسه را برنامه ریزی جهت کاهش نگرانی مردم در امر ثبت نام فرزندانشان و مرتفع نمودن مشکلات پیش رو برشمرد. ایشان بر ثبت نام به موقع دانش آموزان در سامانه سناد تاکید کرد و در ادامه افزود امسال در دوره ابتدایی اخذ وجه کتاب متفاوت بوده لذا مدیران مدارس ابتدایی می بایست در اسرع وقت نسبت به ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان و اخذ تاییدیه ثبت نام اقدام کنند . در ادامه "موسی همتی " کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ناحیه نیز پس از ارائه گزارشی از روند فعالیتهای ستاد ثبت نام ناحیه یک در خصوص مشکلات محدوده بندی مدارس ، انجام بازرسی از روند ثبت نام در مدارس هم از سوی اداره کل متبوع و هم ناحیه صحبت کرد.

سپس هریک از معاونین، اعضا و مدیران حاضر در جلسه در مورد مسائلی چون : تخصیص جایگاه ویژه ثبت نام در مدارس ، تشکیل ستاد ثبت نام مدارس ، انجام نظارت میدانی ، آماده سازی زیر ساخت های مقدماتی و ... نظر دادند