نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

بیست ونهم خرداد 1395

همکار ارجمند سرکار خانم روستایی معاون محترم آموزشی متوسطه دوره اول دخترانه حاج محمود جوادی  ، مصیبت درگذشت ابوی ارجمندتان را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده ،  علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم