نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیت


هیجدهم خرداد 1395

همکار ارجمند جناب آقای حسین فلاحی میبدی دبیر محترم دبیرستان های ایرانشهر ،اولیا ، آقا و هنرستانهای شهید قندی و شهید رجایی  ، مصیبت درگذشت ابوی ارجمندتان را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده ،  علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم