نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیت


دوازدهم خرداد 1395

همکار ارجمند سرکار خانم معصومه زینلی معاون محترم پرورشی دبستان دخترانه سیدالشهداء  ، مصیبت درگذشت ابوی ارجمندتان را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده ،  علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم