نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

پنجم خرداد 1395

همکار ارجمند سرکار خانم اکرم پاینده نجف آبادی دبیر محترم فیزیک دبیرستانهای فاطمیه و میرحسینی ، مصیبت درگذشت ابوی ارجمندتان را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده ،  علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم