نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان شاهدشهیدرمضانزاده

یکم تیرماه 1395

مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان شاهددوره دوم شهید رمضانزاده  ناحیه یک یزد با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و دیگر مسئولین

باکلیک برروی آدرس ذیل تصاویر کامل را از خبرگزاری یزد فردا مشاهد فرمایید

yon.ir/sROd