نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلّم رییس بنیاد شهید شهر یزد از مدارس شاهد بازدید و از زحمات مدیران قدردانی کرد


به گزارش "فاطمه طالب نیری" کارشناس امور شاهد و ایثارگران ناحیه یک، همزمان با هفته گراميداشت مقام معلّم و ميلادحضرت مهدي (عج) ، "زهره امير چقماقي" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و مسئولین ستاد شاهد ناحیه و اداره كل به اتفاق رییس و کارشناسان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهر یزد از مدارس شاهد ناحيه يك بازدید به عمل آوردند و از زحمات مدیران قدردانی کردند.