نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مصاحبه از افراد متقاضی در پست مدیریت مدارس

از افرادی که در سایت ltms نمره قبولی در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس کسب کردند، مصاحبه تخصصی به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، تعداد 60 نفر داوطلب مدیریت مدارس در آزمون برخط (آنلاین)شرکت نموده بودند که از این تعداد 31 نفر نمره قبولی در آزمون را کسب کردند و به مرحله مصاحبه حضوری راه یافتند.

در مصاحبه حضوری  در دوره ابتدایی 17 نفر، در دوره متوسطه اول 6 نفر، در دوره متوسطه دوم 6 نفر و در دوره فنی و حرفه ای 2 نفر در مصاحبه حضور یافتند و در حوزه های مختلف آموزش و پرورش اعم ازاداری مالی، امور اداری، آموزشی، پرورشی و مشاوره مورد مصاحبه قرار گرفتند.

لازم به ذکر است جهت اهمیت موضوع مدیریت در مدارس در این مصاحبه سعی شده است از افراد باتجربه و خبره در حوزه های اشاره شده استفاده شود تا بتوانیم در سال تحصیلی جدید، مدیرانی توانمند، کارآمد و شایسته از بین داوطلبان انتخاب کنیم.

گفتنی است مصاحبه انتخاب و انتصاب مدیران در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک در سه بازه ی زمانی انجام شد.