نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان استان یزد

برگزاری جلسه با سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان استان یزدبه گزارش "جلیل زارع" رییس امور اداری ناحیه یک،جلسه ای با حضور" شهسواری " سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان استان انجام شد و در مورد چگونگی اطلاع رسانی افزایش حق عضویت صندوق ذخیره تا 5 درصد حقوق و مزایای مشمول کسر بحث و تبادل نظر شد.

با عنایت به اینکه دولت نیز مکلف گردیده همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره را به همراه سود حاصله به طور کامل از ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید،لذا همکاران محترمی که متقاضی افزایش میزان حق عضویت صندوق ذخیره خود هستند در اسرع وقت به امور اداری ناحیه مراجعه نمایند.

ضمنا همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانند به بخشنامه شماره 35547/22 مورخ 19/10/96 رجوع کنند.