نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون بهبود کیفیت آموزش متوسطه دوره اول


به گزارش " عباس زارع" کارشناس آموزش متوسطه دوره اول، دومین مرحله ی آزمون بهبود کیفیت آموزش، روز سه شنبه مورخ 4/2/97 راس ساعت 8:15 همزمان در تمام مدارس متوسطه دوره اول برگزار شد.

" زهره امیر چقماقی " مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به همراه" کاظم غلام پور" معاون آموزش متوسطه ناحیه، و دیگر کارشناسان ناحیه به منظور تأکید بر اهمیت آزمون و ایجاد انگیزه در دانش آموزان و مسئولین اجرایی از حوزه های امتحانی بازدید کردند و برای تمام دانش آموزان آرزوی موفقیت و پیروزی نمودند.