نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش


به گزارش کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کاردانش ناصر کریمی،"کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه به اتفاق کارشناسان امتحانات ، فنی وحرفه ای و کاردانش از چگونگی روند برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم پایه دهم و سوم هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش این مدیریت بازدید به عمل آوردند.این آزمون با شرکت بیش از3100 هنرجو برگزار گردید. در پایان "غلامپور" از زحمات همه همکاران سپاسگزاری نمود.