نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر ناحیه یک از مراحل تهیه فیلم های آموزشی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، " زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک از مراحل تهیه فیلم های آموزشی دوره متوسطه در محل دبیرستان شهید حیدری بازدید و از عوامل و دبیران تشکر نمود.