نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از مرکز اختلالات یادگیری شهید نامدار

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از مرکز اختلالات یادگیری شهید نامداربه گزارش "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس پیش دبستانی ناحیه یک،"زهره امیر چقماقی" مدیر آموزش وپرورش ناحیه به اتفاق "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی از مرکز شهید نامدار بازدید به عمل آوردند.

امیر چقماقی باتوجه به اهمیت دوران کودکی در رشد وشخصیت کودکان،از تلاش همکاران،در آموزش نوآموزان شناسایی شده با نیازهای ویژه، قدردانی کرد.معاون آموزش ابتدایی در این راستا ضمن صحبت با والدین نوآموزان، به تاکید تقویت و ایجاد فرصت برابر آموزشی و پرورشی برای همه کودکان و هم چنین تقویت تعامل اجتماعی آنان داشت.