نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان و هیئت همراه از قرائت خانه های دانش آموزی ناحیه یک یزد

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان و هیئت همراه از قرائت خانه های دانش آموزی ناحیه یک یزدبه گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک، در اولین روز کاری در سال نو "احمد شیرزاد " به همراه هیئت محترم همراه از قرائت خانه های دبیرستان های نمونه ملک ثابت و ماندگار ایرانشهر بازدید نمودند و آروزی توفیق روزافزون و کسب افتخار دیگری توسط دانش آموزان یزدی در کنکور سال جاری از خداوند خواستار شدند."احمد شیرزاد" از دانش آموزان درخواست نمود تا احترام به پدر و مادر و قدردانی از زحماتشان را سرلوحه کارشان قرار دهند .وی از زحمات مدیران گرانقدر آقای "اسدالهی" مدیر دبیرستان نمونه ملک ثابت و آقای "خداداد" مدیر دبیرستان ماندگار ایرانشهر به خاطر فراهم نمودن شرایط عالی جهت مطالعه دانش آموزان و حضور دائمی در آموزشگاه تشکر نمود.

در بازدید از دبیرستان ماندگار ایرانشهر از نمایشگاهی که ماحصل دستاورد همکار فرهنگی "جلیل زعیمیان" بود بازدید به عمل آمد و حین بازدید" دکتر الیاس پورشمس " مدیر گروه رشته چشم پژشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید هاشمی نژاد مشهد که از محصلان قدیم آموزشگاه بودند با خانواده خود در آموزشگاه حضور بهم رساندند و از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند و نام و یاد دبیران قدیم خود را در محضر مدیرکل و همراهانشان گرامی داشتند.