نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از پایگاه شماره یک

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از پایگاه شماره یکبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، "عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان با همراهی "حاج علی دهقان" معاون پشتیبانی اداره کل و "حسین کلانتری" رییس تعاون اداره کل از پایگاه پذیرش شماره یک بازدید به عمل آوردند و برای همکاران خدوم آرزوی سلامتی و سال خوب و خوشی نمودند.