نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شهردار شهر شاهدیه از دبستان عنصری


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، در راستای همکاری مدیریت آموزش و پروش ناحیه یک با شهرداری شهر شاهدیه، "مهندس میرنژاد" شهردار شاهدیه ،از دبستان پسرانه عنصری بازدید به عمل آورد.