نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از کارگاههای کارورزی و کارآموزی هنرجویان ناحیه


به گزارش "احمدپارسائیان" کارشناس مسئول آموزش فنی حرفه ای و کار دانش ناحیه یک یزد، با هدف افزایش اعتماد به نفس ، کسب تجربه و تقویت پایه علمی و عملی دانش آموزان و آشنایی با بازار کار و مشاغل ، هنرجويان ناحيه يك در قالب طرح کارورزی و کارآموزی به صنفهای مربوطه به رشته درسی خود معرفی شدند و در تاریخ 97/4/24 به اتفاق "کاظم غلامپور" معاون  آموزش متوسطه از نمايندگي هاي خودرو: ضرابيان ، غنيان و دهقان بنادكي بازدید به عمل آمد، که بصورت مدون از تمامی کارگاه ها و مشاغل معرفی شده بازدید صورت خواهد گرفت.

ضمن تشکر از همکاری و ارتباط صمیمانه مجموعه های خدماتی و صنوف با مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و تعامل مثبتی که آموزش و پرورش ناحیه یک با مشاغل صنفی دارند از آنان خواست که نقاط ضعف و قوتی که در ارتباط با برنامه کارورزی طی این چند سال تجربه کرده اند در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت برنامه کارورزی با تشکیل کارگروه آسیب شناسی کارورزی در ناحیه ازنگاه همه ذی نفعان عملیاتی کنند.