نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس ارزیابی و عملکرد اداره کل از پایگاه پذیرش اسکان شماره یک

بازدید رییس ارزیابی و عملکرد اداره کل از پایگاه پذیرش اسکان شماره یکبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد ، "محمدرضا برزگری" رییس ارزیابی و عملکرد اداره کل با همراهی "حمیدرضا ایمانی" کارشناس مسئول ارزیابی و عملکرد اداره کل، از روند خدمات دهی پایگاه اسکان نوروزی ناحیه یک به مسافرین نوروزی بازدید و از زحمات همکاران پایگاه اسکان تشکر نمود.