نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش از پیش دبستانی های ناحیه یک

بازدید رئیس اداره دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش از پیش دبستانی های ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، "یوسف حقیر" از مراکز پیش دبستانی معراج نور، دارالفنون و اقاقیا بازدید کرد و در جمع مدیر، معاونین و آموزگاران این آموزشگاه ها حضور و از زحمات و تلاش آنان تشکر و قدردانی  نمود.