نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های آزمون ورودی مدارس نمونه متوسطه دوره دوم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در روز جمعه بیستم تیر ماه، از حوزه های آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در مقطع متوسطه دوم، با حضور "عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، "سید علی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، بازدید بعمل آمد.