نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه تصحیح امتحانات نهایی

هشتم خرداد 1395

همزمان با شروع امتحانات نهایی پایه سوم نظری و فنی و حرفه ای و پیش دانشگاهی فعالیت حوزه تصحیح مانند سالهای گذشته آغاز شده است . دبیران محترم از گروههای دروس مختلف تاکنون با حضور پررنگ و مشارکت فعال در تصحیح اوراق در تکمیل فعالیت های خود در طول سال تحصیلی مشارکت فعال داشته اند که لازم است از زحمات همکاران مسئول در حوزه تصحیح و دبیران قدردانی و تشکر شود . انشا ءا... شاهد حضور مستمر و فعال دبیران در تصحیح اوراق امتحانات نهایی باشیم و بتوانیم در اولین فرصت نتایج امتحانات را اعلام و دانش آموزان و خانواده ها را خوشحال کنیم

لازم به یادآوری است دروسی که امتحانات آن تاکنون  برگزار گردیده کار تصحیح بعضی از دروس پایان یافته و بقیه دروس هم در مراحل انجام کار می باشد . از مدیر کل متبوع و مسئولین ناحیه که از حوزه تصحیح بازدید و موجب دلگرمی همکاران شده اند کمال قدردانی را داریم