نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین گردهمایی مدیران متوسطه دوم ناحیه یک در سال تحصیلی جاری


اولین گردهمایی مدیران دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 97-96 در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت با موضوع راهکارهای برگزاری مطلوب انجمن اولیاء و مربیان و آموزش خانواده و تاثیرات آن در پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان تشکیل شد.

دراین جلسه "کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران‚ اهداف و برنامه های آموزشی را در سال تحصیلی جدید تبیین نمودند و در خصوص موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد و در پایان از مدیرانی که به افتخار بازنشستگی نایل شدند تقدیر و تشکر شد.

  1. خانم عارفه ساجد * دبیرستان بهادری یک

  2. خانم طیبه غدیر*  دبیرستان ام سلمه

  3. خانم مهناز دهقانی * دبیرستان بی بی صغری میرحسینی

  4. خانم طاهره بهره ور*  دبیرستان خالقیه

  5. خانم بی بی طیبه امینی* دبیرستان ایثارگران الزهرا 

  6. آقای سید علیرضا میرجلیلی * دبیرستان پسرانه شهید میرجلیلی