نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین گردهمایی سرگروههای آموزشی دوره اول و دوم متوسطه ناحیه در سال تحصیلی 97-96 برگزار شد


به گزارش "منصوره رحیمی" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک، اولین گردهمایی سرگروههای آموزشی دوره اول و دوم متوسطه ناحیه در سال تحصیلی 97-96 برگزار شد.

در این جلسه "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ناحیه ، ضمن معرفی اعضای جدید گروههای آموزشی از زحمات سرگروههای آموزشی که حائز رتبه های برتر استان شده بودند تقدیر و تشکر کرد و اهداف و برنامه های آموزشی را در سال تحصیلی جدید تبیین نمودند. در این جلسه "عبدالحمید صابری" مدیر ناحیه یک از زحمات "محمدرضا ستار"  که از نیروهای زبده و متعهد ناحیه بودند و به مدت 7 سال عهده دار کارشناسی گروههای آموزشی بود تشکر و قدردانی نمود و "منصوره رحیمی" به عنوان کارشناس جدید گروههای آموزشی متوسطه ناحیه معرفی شد.