نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کارگاه تخصصی درس پژوهی ویژه مقطع متوسطه برگزار شد

اولین کارگاه تخصصی درس پژوهی ویژه مقطع متوسطه برگزار شدبه گزارش"منصوره رحیمی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک ؛ اولین کارگاه تخصصی" درس پژوهی" ویژه مقطع متوسطه،با حضور "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه نظری، "خدیجه پاپوش "کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول، مدیران و دبیران مدارس هدف و سرگروههای آموزشی دوره اول در دبیرستان دوره اول دکتر شاهی برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا غلامپور به بیان اهمیت این طرح و تفاوت های آن با اقدام پژوهی پرداختند ، سپس در ادامه " سید ابراهیم حسینی" معاون توسعه پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی ناحیه ، برنامه ها و اهداف این طرح را بیان نمود.