نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کارگاه تخصصی درس پژوهی ویژه مقطع متوسطه برگزار شد


به گزارش"منصوره رحیمی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک ؛ اولین کارگاه تخصصی" درس پژوهی" ویژه مقطع متوسطه،با حضور "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه نظری، "خدیجه پاپوش "کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول، مدیران و دبیران مدارس هدف و سرگروههای آموزشی دوره اول در دبیرستان دوره اول دکتر شاهی برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا غلامپور به بیان اهمیت این طرح و تفاوت های آن با اقدام پژوهی پرداختند ، سپس در ادامه " سید ابراهیم حسینی" معاون توسعه پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی ناحیه ، برنامه ها و اهداف این طرح را بیان نمود.