نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست تخصصی نظارت بالینی متوسطه دوره اول برگزار شد

اولین نشست تخصصی نظارت بالینی متوسطه دوره اول برگزار شدبه گزارش"منصوره رحیمی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه ناحیه یک،اولین نشست تخصصی " نظارت بالینی" با حضور "کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، "خدیجه پاپوش" کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول، مدیران مدارس هدف و سرگروههای آموزشی دوره اول در دبیرستان دوره اول دکتر شاهی برگزار گردید.

 در این نشست " سیده فاطمه طباطبایی" سرگروه مدیران دوره اول برنامه ها و اهداف این طرح را بیان نمود.