نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ستاد امتحانات ناحیه یک در سال 97


اولین جلسه ستاد امتحانات در سال 97 درمحل سالن اجتماعات این مدیریت با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه و پس از تلاوت قرآن کریم ، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص اهمیت امتحانات اعم از داخلی و نهائی توصیه هایی را ایراد و سپس برنامه امتحانات متوسطه اول و دوم و همچنین مصوبات ستاد امتحانات استان نیز بررسی گردید.

در ادامه "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش مواردی را جهت هماهنگی و اخذ تصمیم مطرح نمود و اعضا نظرات خود را اعلام کردند.