نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه موسسين مدارس طرح خريد خدمات آموزشي برگزار شد


اولين جلسه موسسين مدارس طرح خريد خدمات آموزشي در سال تحصيلي 97-96 با حضور"حاج علي دهقان" معاونت پشتيباني اداره كل ، "عبدالحمید صابري"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "حسن كافي" معاون پشتیبانی ناحیه یک و مسئولان مشاركتهاي اداره كل و ناحيه يك و موسسين مدارس طرح خريد خدمات آموزشي در دبستان غير دولتي راه فرزانگان برگزار گرديد.

طي اين جلسه موسسين مشكلات خود را بيان كردند و آقايان دهقان و صابري و محقق ضمن تشكر از زحمات موسسين و نيروهاي مدارس خريد خدمات به بيان نقطه نظرات و پاسخگويي پرداختند.