نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه شورای تجربيات برتر ناحیه برگزار شد


به گزارش "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک ،اولين جلسه هماهنگي در خصوص بخشنامه تجربيات برتردر سال تحصیلی 97-96 در محل سالن اجتماعات شهید پور محمد علی اين مديريت با حضور مدير ناحيه،معاونين آموزشي،كارشناس مسئولان آموزش، معاون پژوهشي و مسئول روابط عمومي ناحیه برگزار گرديد و مصوبات آن که شامل : دعوت از منتخبين تجربيات برتر دوره هاي قبل، جلسه با سرگروهاي آموزشي، جلسه با نمايندگان مديران مدارس خاص و عادي دولتي و دعوت از همکاران شاخص اداره كل متبوع در اين خصوص اتتخاذ گرديد.