نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي غير دولتي برگزار شد

اولين جلسه شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي غير دولتي برگزار شدبه گزارش "سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی ناحیه یک ، اولين جلسه شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي غير دولتي (آموزشگاه هاي علمي آزاد و زبان خارجي) نواحي يك و دو با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و مسئولين اداره مشاركتهاي مردمی اداره كل و نواحي يك و دو در سالن اجتماعات مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك برگزار گرديد.

در اين نشست صميمانه ضمن تقدير از اعضاي دوره قبل شوراي هماهنگي موسسان ، در خصوص چگونگي برگزاري جلسات ماهيانه آتي شوراي موسسان  و  موضوعات و مسايل پيرامون آموزشگاه ها بحث و تبادل نظر شد.